Tandartsassistent voortaan opgeleid volgens ABC-structuur

Taken delegeren aan assistenten moet op de juiste manier gebeuren. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Want wie wat mag doen, en welke opleiding daarbij zou moeten horen, is nooit vastgelegd.

Een logische structuur
Door te werken vanuit een gestructureerde taakindeling op basis van de hedendaagse praktijk zal Edin voortaan zijn opleidingen en trainingen aanbieden. Dit gebeurt door de oorspronkelijke ANT-ABC-indeling als basis te nemen voor de te gebruiken structuur. Hieraan zijn enkele uitbreidingen en aanpassingen gedaan. De ABC-structuur is geen structuur van Edin alleen, want ook de andere opleiders zijn of worden uitgenodigd deze indeling te gaan gebruiken. Doelstelling is om de ABC-structuur zo breed mogelijk gedragen te krijgen onder de aanbieders van opleidingen en trainingen voor tandartsassistenten.

ABC biedt ruimte voor praktische dynamiek
De ABC-structuur is zoals genoemd de vertaling van de indeling die de ANT al enkele jaren geleden heeft gemaakt naar een praktische taak- en opleidingsstructuur. Het doel is een allesomvattend programma van eisen in werking te stellen dat duidelijkheid biedt over het mogelijke takenpakket van de moderne tandartsassistent en de bijbehorende opleidingseisen. De structuur houdt rekening met de geldende richtlijnen en wettelijke kaders. Als deze veranderen, dan wordt de inhoud van de structuur zo nodig aangepast.

Waarom is er eigenlijk een nieuwe structuur nodig?
In een landschap waarin taakdelegatie eerder regel dan uitzondering is en bij het ontbreken van opleidingseisen van overheidswege is er behoefte aan duidelijkheid. Helaas bieden de bestaande profielen van de beroepenkolom weinig houvast. De KNMT kondigde eerst aan dat de mbo-opleiding tandartsassistent verplicht zou moeten worden, maar kon dat niet hard maken. Het register preventieassistenten – ook een initiatief van de KNMT – is niet echt doorontwikkeld en bleef beperkt tot de preventieassistent.

Ondertussen is de realiteit van alledag veel verder en snakt men naar enige vorm van structuur. Een heldere actuele opzet als de ABC biedt die broodnodige duidelijkheid. Dit is goed voor de verdere professionalisering van het vak van tandartsassistent, de juiste toepassing van taakdelegatie en de veiligheid van de patiënt. Voor de opleiders heeft een concreet programma van eisen ook voordelen. Men weet hiermee immers aan welke eisen de opleidingen en de opleiders zelf moeten gaan voldoen. Voor een professionele opleider zijn dat essentiële zaken. Zo zal de kwaliteit van het onderwijs er alleen maar beter van kunnen worden.

Meer informatie op: https://www.edin.nl/tandartsassistent-worden/tandartsassistentie-abc/.

Start het gesprek

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats uw opmerking!
Vul hier uw naam in

Advertentie
Advertentie

Ontvang onze nieuwsbrief!

Schrijf je in en ontvang als eerste het laatste nieuws in je mailbox

Het laatste nieuws